พัทลุงเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล ซึ่งเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอดีตนั้น ส่วนมากจะเน้นการท่องเที่ยวในจังหวัดใหญ่ ๆ อย่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช และเน้นการท่องเที่ยวหมู่เกาะอันดามันอย่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล แต่เนื่องด้วยจากพัทลุงเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่ไม่มีความเป็นเมืองใหญ่อย่างสงขลาและนครศรีธรรมราช และไม่มีทะเลสวย ๆ อย่างตรังและสตูล จึงทำให้พัทลุงโดนมองข้ามและกลายเป็นจังหวัดทางผ่านอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันพัทลุงได้สลัดทิ้งคราบความเป็นเมืองผ่านในความคิดของใครหลาย ๆ คนออกไปได้เป็นอย่างมาก

จุดแข็งของพัทลุง

                จุดแข็งของจังหวัดพัทลุง คือ เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางน้ำ อีกทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นยังมีความเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้จังหวัดพัทลุงได้นำจุดเด่นที่มีอยู่ออกมาจุดประกายเป็นจุดขาย เพื่อเรียกนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์บ้านทุ่งผสมผสานวิธีชีวิตของชาวเมืองลุง

                 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงส่วนมากพัฒนามาจากสถานที่ที่มีความเป็นบ้านนาบ้านทุ่ง ผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวเมืองลุง จนกลายเป็นที่ประทับใจและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ได้แก่

ร้านกาแฟสไตล์บ้านทุ่ง ร้านกาแฟส่วนมากในจังหวัดพัทลุง จะถูกสร้างในผืนนาที่มีวิวข้างหน้าเป็นภูเขาหิน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟที่เอาไว้ทำงานหรืออ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่เป็นร้านกาแฟที่บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเมืองลุงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการจัดแสดงชิ้นงานศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเครื่องมือการดำเนินวิถีชีวิตของชาวลุงในอดีตไว้ด้วย เช่น ศิลปะที่เกี่ยวมโนราห์ ไซดักปลา ครกตำข้าว กังหันไม้ บ้านจำลองในอดีต เป็นต้น เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่อยู่ในร้านกาแฟ นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แรก ๆ เลยก็ว่าได้ ที่ทำให้พัทลุงได้รับความนิยม

ดูควายน้ำในทะเลน้อย ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างพัทลุงและสงขลา ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบที่มีสีสันสวยงามจากดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์ และมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษและหาดูได้ยากจากที่อื่น นั่นก็คือ “ควายน้ำ” ควายน้ำที่ทะเลน้อยเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลก นอกจากดอกบัวสวย ๆ และควายน้ำที่มีความเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นแล้ว ยังมีสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่มีสีสันหวาน ๆ ให้ได้ถ่ายรูปและสามารถขับรถกินลมชมวิวธรรมชาติยาว ๆ เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตรอีกด้วย

                ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่นำมายกตัวอย่างให้ท่านได้อ่านเท่านั้น พัทลุงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ซึ่งหากเขียนให้ท่านอ่านทั้งหมด เกรงว่าท่านทั้งหลายจะเหนื่อยล้าเอาเสียก่อน อย่างคำโบราณว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น” หมายความว่า ท่านทั้งหลายต้องไปสัมผัส ดื่มด่ำ บรรยากาศธรรมชาติที่พัทลุงด้วยตัวเอง ท่านถึงจะรู้ว่าที่อ่านมานั้นเป็นเพียงความสวยงามที่เล็กน้อยเท่านั้น